Heinrich Himmler

Heinrich HimmlerHeinrich Himmler urodził się w 1900 roku w Monachium. Z ruchem nazistowskim związany był od jego początku. Był on twórcą SS (Die Schutzstaffeln der NSDAP - sztafet ochronnych NSDAP), których zadaniem był nadzór wieców partyjnych oraz ochrona osobista przywódców NSDAP Przyjęto tam najwierniejszych członków partii. Kiedy SA - nazistowskie bojówki zażądały rozszerzenia swych praw, co narażało Hitlera na konflikt z armią, Himmler użył SS do rozprawy z ich przywódcami. 6 stycznia 1929 roku został awansowany na stanowisko trzeciego, przedostatniego w historii Reichsführera (SS). Szybko rozbudował tę organizację (z 290 członków w 1929 do 52 tysięcy w końcu 1933 roku) i zapewnił jej całkowitą autonomię w ramach partii nazistowskiej. W marcu 1933 roku, jako szef policji w Monachium założył w Dachau pierwszy obóz koncentracyjny, w którym osadzono 5000 więźniów. 30 czerwca 1934 roku podczas "Nocy Długich Noży" SS wymordowała najważniejszych przywódców SA. W 1936 roku Himmler został szefem policji niemieckiej, a w 1942 roku objął urząd ministra spraw wewnętrznych, skupiając w ten sposób władzę policyjną, gospodarczą i administracyjną. Wykorzystał swą władzę do realizacji programu zdobycia przestrzeni życiowej dla narodu niemieckiego. 7 października 1939 roku został mianowany przez Hitlera komisarzem Rzeszy do spraw umocnienia niemieckiej narodowości, odpowiedzialnym za zachowanie czystości rasowej na wschodzie oraz przygotowania programu osiedleńczego na terenie Polski i ZSRR. Prawdopodobnie w tym samym czasie Himmler otrzymał polecenie przystąpienia do ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej, co oznaczało oczywiście rozkaz całkowitej likwidacji tego narodu. Rok wcześniej czyli w 1938 Hitler użył ludzi Himmlera do zorganizowania prowokacji i skompromitowania dowództwa armii, co pozwoliło mu na przejęcie całkowitej kontroli nad wojskiem. Rzeczywisty wpływ Himmlera na losy III Rzeszy, a nawet całej Europy był dużo większy, niż wynikałoby to z pełnionych przez niego funkcji. Przez lata był jedynie szefem SS i policji. Kierował jednak machiną zagłady obejmującą całą Europę. Odpowiadał za działalność gestapo, funkcjonowanie obozów zagłady, masowe mordy dokonane przez Einsatzkommanda i zbrodnicze pacyfikacje - zwłaszcza na wschodzie Europy. Chcąc stworzyć przeciwwagę dla Wehrmachtu, powołał do życia formacje wojskowe Waffen-SS. Sam nie miał talentów taktycznych. Mianowany w 1945 roku przez Hitlera dowódcą Grupy Armii "Wisła", nie był w stanie pokierować walką. W ostatnich miesiącach wojny szukał porozumienia z aliantami - 28 kwietnia radio BBC ogłosiło, że Heinrich Himmler podjął próby zawarcia separatystycznego pokoju na Zachodzie. Kiedy jego wysiłki wyszły na jaw, Hitler pozbawił go władzy. Hitler nakazał również, aby natychmiast aresztować zdrajcę. Himmler jednak przebywał poza Berlinem. Na czele swego batalionu przedzierał się w stronę alianckich wojsk. Kiedy dowiedział się, że Hitler nie żyje sam ukrył się na północy Niemiec we Flensburgu. Zmienił swój wygląd zewnętrzny oraz zdobył nowe dokumenty - miał nadzieję, że w zamieszaniu jakie powstało na końcu wojny, uda mu się uciec. Został jednak zdemaskowany przez brytyjski punkt kontrolny. Himmler popełnił samobójstwo 23 maja w więzieniu w Lüneburgu, zażywając cyjanek potasu.