Bernard Law Montgomery

Bernard Law MontgomerySir Bernard Law Montgomery (Sir Bernard Law of Alamein) urodził się w 1887 roku w arystokratycznej rodzinie (tytuł wicehrabi). Został starannie wychowany i zdobył dobre wykształcenie. Wstąpił do armii w 1908 roku. Po ukończeniu akademii wojskowej Sandhurst został wysłany do Indii, gdzie służył w brytyjskich siłach kolonialnych. Montgomery brał udział zarówno w I jak i II wojnie światowej.
Podczas II wojny światowej był najpierw dowódcą 3 Dywizji Piechoty we Francji (w latach 1939-1940), a w 1940 roku został już dowódcą 2 Korpusu, który wiosną brał udział w walkach z Niemcami w Belgii i północnej Francji (m.in. pod Dunkierką w 1940 r.). Walki zakończyły się ewakuacją korpusu do Wielkiej Brytanii. Następnie marszałek był dowódcą 5 i 12 Korpusu. Od sierpnia 1942 roku Montgomery dowodził 8 Armią brytyjską w Egipcie, w kampanii północno-afrykańskiej. Odniósł zwycięstwa nad wojskami osi w trzeciej fazie tzw. operacji libijskich. Były to działania prowadzone przez wojska brytyjskie z udziałem wojsk polskich i francuskich na terenie Libii i północno-zachodniego Egiptu. W lipcu 1942 Brytyjczycy zostali zmuszeni przez dowodzoną przez gen. Erwina Rommla Afrikakorps i wojska włoskie do wycofania się w rejon El-Alamejn. W październiku 1942 roku Montgomery rozpoczął wraz ze swoją armią natarcie na pozycje wroga i doprowadził do przełamania obrony niemieckiej w tym rejonie. 8 Armia brytyjska rozgromiła ostatecznie wojska niemiecko-włoskie 3 listopada pod El-Alamejn. W ofensywie brał udział także desant francuski. W styczniu 1943 roku wojska Montgomery'ego opanowały Cyrenajkę i Trypolitanię (Libia) i wyparły wojska niemieckie i włoskie do Tunezji. Montgomery uczestniczył w walkach w Tunezji, czego skutkiem było wyparcie Niemców i Włochów z Afryki Północnej (maj 1943 r.). Po kampanii północno-afrykańskiej marszałek uczestniczył w inwazji wojsk alianckich na Włochy i Sycylię. Od czerwca do sierpnia 1944 roku był dowódcą alianckich wojsk lądujących w Normandii (operacja Overlord). Następnie w latach 1944-1945 był dowódcą 21 Grupy Armii w Europie Zachodniej. Walczył we Francji, Belgii, Holandii i Niemczech. W roku 1944 roku Montgomery został mianowany feldmarszałkiem.
Był twórcą koncepcji operacji "Market-Garden" przeprowadzonej przez armie alianckie w Holandii (17-26 wrzesień 1944 r.). Był to nieudany plan obejścia Linii Zygfryda.
Po zakończeniu wojny był naczelnym dowódcą angielskich wojsk okupacyjnych w Niemczech (1945-1946), a później w latach 1946-1948 pełnił funkcję szefa imperialnego sztabu generalnego. Od 1951 do 1958 roku sprawował funkcję zastępcy naczelnego dowódcy sił NATO w Europie. W 1958 przeszedł na emeryturę. Sir Bernard Law Montgomery był autorem m.in. "Od Normandii do Bałtyku" i "Wspomnień". Zmarł w 1976 roku.