Luftwaffe

Naczelnym wodzem Sił Zbrojnych III Rzeszy był Adolf Hitler

Struktura Luftwaffe

Struktura organizacyjna Luftwaffe opierała się na początku wojny na 4 Flotach powietrznych (Luftflotte). Po opanowaniu Norwegii utworzono 5 Luftflotte, zaś w 1943 roku zorganizowano 6 Luftflotte. 30 stycznia 1944 powołano Luftflotte "Reich" przeznaczoną do obrony powietrznej kraju. W 1945 część jednostek LF "Reich" wcielono do 6 LF. W skład flot powietrznych wchodziły mieszane dywizje lotnicze, które wkrótce przemianowano na korpusy lotnicze. W różnych okresach wojny bywało, że korpusy lotnicze działały jako samodzielne jednostki, podobnie jak grupy lotnicze. W końcu wracano do tworzenia dywizji lotniczych, ale już jednolitych.

Podstawową jednostką lotnictwa był pułk - Geschwader. W skład lotnictwa myśliwskiego wchodziły pułki myśliwskie - Jagdeschwader (JG), niszczycielskie (pościgowe) - Zerstörgeschwader (ZG) oraz pułki nocnych myśliwców - Nachtjagdeschwader (NJG).

Jagdeschwader składał się z trzech, czterech dywizjonów - Jagdgruppe. W skład Jagdgruppe wchodziły do roku 1944 zazwyczaj trzy eskadry - Staffel. W końcowym okresie wojny występowały odstępstwa od tej zasady. Eskadrę stanowiły trzy roje - Schwarm - po 4 samoloty każdy. Trzy samoloty tworzyłu klucz - Kette, zaś najmniejszym zespołem była para - Rotte. Jagdgruppe wraz z Stabschwarm składał się z około 45 - 54 samolotów, w tym 75% sprawnych.

Dla uporządkowania, poszczególnym eskadrom przydzielano kolejne arabskie cyfry tak więc eskadry I Dywizjonu od 1 - 3, II Dywizjon 4 - 6, III Dywizjon 7 - 9 i t. d. Dywizjony (Jagdgruppe) oznaczano cyframi rzymskimi, wobec czego zapis: 6/JG54 oznacza 6 Eskadrę II Dyonu 54 pułku myśliwskiego (6 Staffel II Jagdgruppe 54 Jagdeschwader), zaś zapis: III/JG27 - trzeci Dyon 27 pułku mysliwskiego (III Jagdgruppe 27 Jagdeschwader).

Oznaczenia samolotów myśliwskich

Poszczególne samoloty jednosilnikowe posiadały przed krzyżem cyfry malowane w kolorze przydzielonym eskadrom, jedynką najczęściej określano zamolot dowódcy.

  Jagdgruppen
Kolor znaku I II III
biały 1 Staffel 4 Staffel 7 Staffel
czerwony 2 Staffel 5 Staffel 8 Staffel
żółty 3 Staffel 6 Staffel 9 Staffel

 

Samoloty dowództwa pułku czy dywizjonu posiadały zamiast cyfry odpowiedni symbol.

Dowódca pułku (2 wersje)
Szef sztabu
Adiutant pułku
Dowódca dywizjonu
Oficer operacyjny pułku
Adiutant dywizjonu
Oficer techniczny
Oficer techniczny dywizjonu

Poszczególne dywizjony oznaczano symbolem umieszczanym za krzyżem w postaci pasków.

I Gruppe
II Gruppe
III Gruppe
IV Gruppe

 

Stopnie wojskowe Luftwaffe

Stopień Skrót tłumaczenie / odpowiednik polski
Flieger Fl / Flg Szeregowy / Lotnik
Gefreiter Gefr Starszy szeregowy
Obergefreiter Ogfr Kapral
Hauptgefreiter Hptgefr Starszy kapral
Unteroffizier Uffz Plutonowy
Unterfeldwebel Ufw Starszy plutonowy
Feldwebel Fw Sierżant
Fähnrich (Fahnenjunker) Fhr Chorąży
Oberfeldwebel Obfw Starszy sierżant
Oberfähnrich Obfhr Starszy chorąży
Stabsfeldwebel Stabsfw Sierżant sztabowy
Leutnant Lt Podporucznik
Ober Leutnant Oblt Porucznik
Hauptmann Hptm Kapitan
Major Maj Major
Obersleutnant Oberstlt (ObLt) Podpułkownik
Oberst Oberst (Ob) Pułkownik
General Major GenMaj Generał major (Gen. brygady)
General Leutnant GenLt Generał porucznik (Gen. dywizji)
General (der Flieger/Flak) Gen (dFl/Flak) Generał broni (lotnictwa / art. plot)
General Oberst GenOb Generał pułkownik (Gen armii)
Generalfeldmarschall GenFeldm Feldmarszałek
Reichsmarschall - Marszałek Rzeszy