Uzbrojenie II Rzeczpospolitej Polski

Broń Pancerna Broń Ręczna Lotnictwo Flota

Polska.Siły zbrojne Rzeczypospolitej powstały 1918 r. Pod względem organizacyjnym dzieliły się na wojska lądowe i marynarkę wojenną dysponujące własnym lotnictwem. Działaniami wojennymi kierował Naczelny Wódz (marszałek Edward Rydz-Śmigły) przy pomocy Sztabu Głównego i dowódców rodzajów wojsk; bezpośrednio podlegali mu dowódcy armii i grup operacyjnych.
Łącznie (do 1 września 1939) Wojsko Polskie) dysponowało 1 050 000 żołnierzy, 2063 działami i moździerzami, 774 armatami przeciwpancernymi, 475 czołgami.
Lotnictwo wojsk lądowych dysponowało w chwili wybuchu wojny 392 samolotami, w tym 158 myśliwskimi, 36 bombowymi i 114 liniowymi (łącznie z pomocniczymi - 520 samolotów)
Marynarka wojenna dysponowała w chwili wybuchu II wojny światowej 4 niszczycielami, 5 okrętami podwodnymi, 1 stawiaczem min, 6 minowcami, 2 kanonierkami, torpedowcem oraz pewną liczbą jednostek bez wartości bojowej.