Uzbrojenie Stanów Zjednoczonych

Broń Pancerna  Broń Ręczna Lotnictwo Flota

Stany Zjednoczone.W 1939 Stany Zjednoczone dysponowały bardzo silną marynarką wojenną, słabym wojskiem lądowym i średniej wartości lotnictwem. Armia regularna liczyła 179 000 żołnierzy, składała się z 9 dywizji piechoty (częściowo skadrowanych) i 3 dywizji kawalerii.
Gwardia narodowa w sile 215 000 ludzi była podzielona na 18 dywizji piechoty i 4 dywizje kawalerii, rezerwa oficerów wynosiła ok. 130 000 ludzi. Marynarka wojenna (110 000 ludzi) miała 372 jednostki bojowe (15 okrętów liniowych, 5 lotniskowców, 37 krążowników, 221 niszczycieli i torpedowców oraz 94 okręty podwodne) o wyporności 1 227 290 t, uzbrojone w 2200 dział, piechota morska liczyła 17 500 osób; marynarka wojenna dysponowała też rezerwą 13 600 oficerów oraz 40 000 podoficerów i marynarzy.
Lotnictwo wojsk lądowych miało 26 000 ludzi i 800 samolotów bojowych w 63 dyonach pierwszej linii oraz w 19 dyonach obserwacyjnych gwardii narodowej. Lotnictwo marynarki wojennej było nieco liczniejsze.