Uzbrojenie Wielkiej Brytani

Broń Pancerna Broń Ręczna Lotnictwo Flota

Wielka Brytania.W chwili wybuchu wojny Wielka Brytania znajdowała się w trakcie rozbudowy swych sił zbrojnych i podnoszenia ich wartości bojowej. Zgodnie z etatem na 1938/1939 brytyjski wojska lądowe miały liczyć 624 132 ludzi, w tym armia regularna 162 707, rezerwa 144 000, rezerwa uzupełniająca 67 945, armia terytorialna 249 480. Stan faktyczny 1 I 1939 wynosił 576 736 i dopiero latem tego roku zbliżył się do etatowego.
Jednostki armii regularnej stacjonujące na terytorium metropolii składały się 5 dywizji piechoty (z 14 brygadami), 1 dywizji pancernej, 1 brygady gwardii, 1 brygady kawalerii, 1 brygady artylerii plot. Armia terytorialna miała 12 dywizji piechoty (z 36 brygadami piechoty), 3 brygady kawalerii i 11 korpus artylerii plot. (5 dywizji artylerii plot.). Znaczna część jednostek stacjonowała "za morzem", głownie w Indiach - częściowo tylko zorganizowana w oddziały i związki taktyczne, w Egipcie - 1 organizująca się dywizja pancerna, 3 brytyjskie i 1 hinduska brygada piechoty, w Afryce Południowej - 5 brygad piechoty, na Malajach - 1 brytyjska dywizja piechoty i 1 baon hinduski, w Hongkongu - 1 brytyjska brygada piechoty. Całość lądowych sił brytyjskich nie przekraczała 12 dywizji, w mniejszym lub większym stopniu zdolnych do walki.
Brytyjska flota wojenna liczyła 301 jednostek bojowych, w tym 15 okrętów liniowych, 7 lotniskowców, 54 krążowniki, 166 niszczycieli i torpedowców oraz 59 okrętów podwodnych o 1 200 000 t wyporności.
Lotnictwo brytyjskie (Royal Air Force - RAF) we IX 1939 miało na terenie Wielkiej Brytanii 1 467, a poza granicami 435. Stan liczebny personelu wynosił 193 000 żołnierzy.